Kommunaldirektøren

Kommunaldirektøren og opgaveportefølje

Hans Nikolaisen
Kommunaldirektør
8915 1005 eller mobil 5156 2005
hans.nikolaisen@randers.dk

Kommunaldirektøren har bl.a. følgende opgaveportefølje:

  • Leder af direktionen
  • Stab for Politik, Kommunikation og Digital Service (Byrådssekretariat, IT, Kommunikation, Borgerservice og Huslejenævn) 
  • Erhverv og Udvikling
  • Økonomi
  • Personale og HR

Hans Nikolaisen er født i 1957. Han er uddannet cand. scient. pol og har tidligere været ansat som vicedirektør/økonomichef i Borgmesterens Afdeling i Aarhus kommune, hvor han også har været konstitueret som stadsdirektør i 2008.

Hans Nikolaisen leder direktionen med kommunens øvrige direktører og varetager ledelsesopgaver i forhold til de tværgående stabe i Randers Kommune.