Kommunaldirektøren

Kommunaldirektøren og opgaveportefølje

Jesper Kaas Schmidt
Kommunaldirektør
8915 1005 

jesper.kaas.schmidt@randers.dk

Kommunaldirektøren har bl.a. følgende opgaveportefølje:
Leder af:

  • direktionen
  • Stab for Politik, Kommunikation og Digital Service (Byrådssekretariat, IT, Kommunikation, Borgerservice og Huslejenævn) 
  • Erhverv og Udvikling
  • Økonomi
  • Personale og HR