Om kommunen

Her kan du blandt andet finde informationer om borgerservice, organisationsplan, økonomi, Randersmodellen og diverse fakta om Randers Kommune.

Vision 2021

Randers Kommunes byråd har vedtaget en vision for kommunens udvikling frem mod 2021. Målet er, at Randers Kommune bliver endnu mere attraktiv.

Annonceringer

Her kan du finde en oversigt over Randers Kommunes annoncer. Det kan fx være om landzonetilladelser og miljøgodkendelser.

Postliste

Randers Kommune offentliggør dagligt en oversigt over kommunens indkomne og udgående post på en postliste for at fremme dialog og åbenhed.