Bilag

 1. Konstitueringsaftale fra 20 november 2013.
 2. Tillægsaftale til konstitueringsaftalen af 29. november 2013.
 3. Notat af 25. november 2013 vedrørende forslag til ændring af styrelsesvedtægt.
 4. Ændringsforslag fra december 2013 omkring ændret styrelsesvedtægt.
 5. Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 22. august 2016 vedr. sagsindsigt i powerpoints.
 6. Økonomi- og Indenrigsministeriets udtalelse af 22. december 2016 om byrådsmedlems Bjarne Overmarks anmodning om sagsindsigt.
 7. Avisartikler fra perioden 3. oktober 2014 til 4. oktober 2014 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 8. Notat af 15. juli 2014 vedr. de politiske drøftelser om ny skolestruktur.
 9. Klage til Statsforvaltningen over manglende sagsindsigt.
 10. Referat af byrådets behandling den 1. september 2014 af sag om svar til Statsforvaltningen vedr. afslag på sagsindsigt I sag om ny skolestruktur
 11. Mail af 5. oktober 2014 fra Bjarne Overmark til byrådet mfl. vedrørende indkaldelse til ekstraordinært byrådsmøde mhp. suspendering af kommunaldirektøren, børn- og skoledirektøren og skolechefen.
 12. Notat af 9. oktober 2014 vedr. usande oplysninger om udlevering af dokumenter til den socialdemokratiske byrådsgruppe.
 13. Notat af 8. oktober 2014 vedrørende udlevering af dokumenter til byrådsmedlemmer ifm. forhandlingerne om den nye skolestruktur.
 14. Referat af byrådets behandling af Velfærdslistens og Beboerlistens forslag om suspension af kommunaldirektøren, børn- og skoledirektøren og skolechefen.
 15. Avisartikler fra perioden 9. oktober 2014 til 22. oktober 2014 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 16. Referat af 12. januar 2015 vedr. byrådets endelige vedtagelse af forslaget til ny skolestruktur.
 17. Avisartikler mv. fra perioden 13. januar 2015 til 30. januar 2015 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 18. Referat af 3. februar 2015 vedrørende børn- og skoleudvalgets behandling af Morten Grosbøls (DF) mistillidsvotum til formanden, Bjarne Overmark.
 19. Avisartikler fra perioden 16. april 2015 til 2, maj 2015 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 20. Avisartikler 12. maj 2015 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 21. Avisartikler mv. fra perioden 17. maj 2015 til 23. maj 2015 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 22. Venstre og Dansk Folkepartis pressemeddelelse af 27. maj 2015 benævnt "Randers i Fremdrift".
 23. Visionsplanen "Randers i Fremdrift" offentliggjort 27. maj 2015.
 24. Avisartikler mv. fra perioden 27. maj 2015 til 30. maj 2015 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 25. Referat af økonomiudvalgets behandling af 1. juni 2015 af forslag til ændringer i styrelsesvedtægten inkl. bilag.
 26. Klage af 28. maj 2015 fra Beboerlisten, Velfærdslisten og Det Konservative folkeparti til Statsforvaltningen over påtænkt omkonstituering.
 27. Referat af byrådets førstebehandling af 8. juni 2015 om forslag til ændring af styrelsesvedtægt inkl. bilag.
 28. Avisartikler fra perioden 8. juni 2015 til 22. juni 2015 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 29. Referat af byrådets andenbehandling af 22. juni 2015 om forslag til ændring af styrelsesvedtægt inkl. bilag.
 30. Referat af byrådets beslutninger vedr. anmeldelse af valggrupper og nyvalg til økonomiudvalg og stående udvalg på byrådsmødet den 22. juni 2015.
 31. Referat af valg af formand og næstformænd i henholdsvis børn- og skoleudvalget og socialudvalget den 22. juni 2015.
 32. Avisartikler fra perioden 22. juni 2015 til 30. juni 2015 (se samlet artikeloversigt nedenfor eller se artikeloversigten her).
 33. Notat af 1 . august 2015 udfærdiget af tidl. kontorchef i Statsforvaltningen, Martin Basse.
 34. USB-stik med diverse tv-indslag (kan ses i listen forneden, alternativt kan du se Bilag 34 her).