Vision 2021

Byrådet i Randers Kommune har vedtaget Vision 2021 på byrådsmødet den 16. juni 2014.

Hermed er retning sat for Randers Kommune og byrådet har peget på nogle af de elementer, der kan sikre, at Randers Kommune bliver en endnu mere attraktiv kommune.

Se  Vision 2021