Danske Kvalitetsmodel

På Udsatte-, Handicap- og psykiatriområdet er Randers Kommune med i Den Danske kvalitetsmodel på det sociale område.

Formålet med kvalitetsmodellen er at sikre systematisk dokumentation, synlighed og gennemsigtighed i den sociale indsats til gavn for den enkelte, medarbejderne, de pårørende og offentligheden.

I forvaltningen er der lavet en række fælles retningslinjer for kvalitet inden for områderne arbejdsmiljø, brugerinddragelse, kommunikation, kompetenceudvikling, individuelle planer og ledelse. Derudover bliver der på de enkelte tilbud lavet lokale tilføjelser, som supplerer de fælles retningslinier. Retningslinjerne og de lokale tilføjelser er i øjeblikket ved at blive implementeret i det daglige arbejde.

Hent de fælles kommunale retningslinjer via links her på siden.

Læs mere på siden socialkvalitetsmodel.dk 

Kontakt

Anja Holt Christensen
Kommunal koordinator for 
Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
Laksetorvet
Drift-og udvikling
8900 Randers C
Tlf. 8915 7321/ 24 78 00 42
Anja.holt.christensen@randers.dk