Kvalitet

Randers Kommunes kvalitetsmål offentliggøres i kvalitetskontrakten, men der bliver også arbejdet med kvalitet på andre måder

Randers Kommune har kvalitetsmål for alle serviceområder. Kvalitetsmålene godkendes af byrådet sammen med budgettet.

Kvalitetsmålene findes i Budgetbemærkninger 2013 -16

Kommunen gør status på, hvor langt man er nået med at opfylde kvalitetsmålene sammen med regnskabet.

Randers Kommune er også med i den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område. Den skal sikre systematisk dokumentation, synlighed og gennemsigtighed i den sociale indsats til gavn for den enkelte, medarbejderne, de pårørende og offentligheden.

Randers Kommune arbejder med Kvalitetsstyringssystem for sagsbehandlingen på Natur og Miljøområdet.

Kvalitetsstyringen skal sikre, faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i kommunalbestyrelsens sagsbehandling på natur- og miljøområdet, borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen.

Se mere om kvalitetsstyringen på nedenstående undersider.

Kvalitetsstyring Fælles kommunale retningslinjer på socialområdet