Ungdomsskole

Randers Ungdomsskole

Hjemmeside Randers Ungdomsskole

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Hjemmeside Ungdommens Uddannelsesvejledning

 

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter der vises, det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusiv opsparing eller gæld fra tidligere år.