Tilbud til ældre

Det er besluttet at der ikke laves særskilte aftaler med de 2 selvejende institutioner på ældreområdet: Solbakken og Randers Kloster.

Hjælpemiddelhuset Kronjylland

Hjemmeside Hjælpemiddelhuset Kronjylland

Madservice Kronjylland

Hjemmeside Madservice Kronjylland

Område Nord

Hjemmeside Område Nord

Område Syd

Hjemmeside Område Syd

Område Vest

Hjemmeside Område Vest

Randers Kloster

Hjemmeside Randers Kloster

Solbakken

Hjemmeside Solbakken

 

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter der vises, det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusiv opsparing eller gæld fra tidligere år.