Tilbud til ældre

Det er besluttet, at der ikke laves særskilte aftaler med de to selvejende institutioner på ældreområdet; Solbakken og Randers Kloster.

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter, der vises - det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusive opsparing eller gæld fra tidligere år.

Hjælpemiddelhuset Kronjylland

Hjælpemiddelhuset Kronjyllands hjemmeside

Madservice Kronjylland

Madservice Kronjyllands hjemmeside

Område Nord

Område Nords hjemmeside

Område Syd

Område Syds hjemmeside

Område Vest

Område Vests hjemmeside