Sundhed

Rehabilitering

Hjemmeside Rehabilitering

Sundhedsteam

Hjemmeside Sundhedsteam

Sundhedsplejen

Hjemmeside Sundhedsplejen

Tandplejen

Hjemmeside Tandplejen

 

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter der vises, det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusiv opsparing eller gæld fra tidligere år.