Specialskoler

Som følge af drøftelserne om ny skolestruktur besluttede byrådet på mødet den 27. september 2014, at skolerne ikke skulle udarbejde en aftale for aftaleperioden 2015-2016, men at skolerne fortsat skal indgå i samarbejder med de andre aftale-enheder i Børn & Skole.

Firkløverskolen

Hjemmeside Firkløverskolen

Oust Mølleskolen

Hjemmeside Oust Mølleskolen

Vesterbakkeskolen

Hjemmeside Vesterbakkeskolen 

 

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter der vises, det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusiv opsparing eller gæld fra tidligere år.