Familie

PPR

Hjemmeside PPR

Randers Krisecenter

Hjemmeside Randers Krisecenter

Børn og Familieudførerområdet

Hjemmeside Børn og Familieudførerområdet

Ung og Familieudførerområdet

Hjemmeside Ung og Familieudførerområdet

Det er aftaleenhedernes oprindelige budgetter der vises, det vil sige budgettet uden opsparing eller gæld fra tidligere år. Regnskabet er sammenlignet med det korrigerede budget, hvilket vil sige det oprindelige budget inklusiv opsparing eller gæld fra tidligere år.