Det sociale område

Det sociale område fik ultimo 2015 en ny struktur, hvorefter de tidligere benævnte områder overgik til centre. I relation til Randersmodellen er der nu fire centre og tre selvejende institutioner. Målene i de toårige aftaler er fastholdt og overført til centrene i den nye struktur. Strukturen fremgår af følgende tabel:

 2015  2016
 Børn  Center for Børn, Unge Autisme og Undervisning
 Dagområdet  Center for Handicappede og Tværgående Funktioner 
 Center for Børn, Unge Autisme og Undervisning
 De Matrikelløse  Center for Særlig Social Indsats
 Center for Børn, Unge Autisme og Undervisning
 Center for Psykiatriindsats
 Center for Handicappede og Tværgående Funktioner
 Rusmiddelcentret   Center for Særlig Social Indsats
 Voksen Bo  Center for Særlig Social Indsats
 Center for Børn, Unge Autisme og Undervisning
 Center for Psykiatriindsats
 Center for Handicappede og Tværgående Funktioner

GAIA var i 2015 under Dagområdet, mens Ladegården og Hjørnestenen var under Voksen Bo. I 2016 er GAIA under Center for Handicappede og Tværgående Funktioner, mens Ladegården og Hjørnestenen er under Center for Særlig Social Indsats.

Center for Børn, Unge, Autisme og Undervisning

Center for Handicappede og Tværgående Funktioner

Center for Psykiatriindsats

Center for Psykiatriindsats' hjemmeside

Center for Særlig Social Indsats

Center for Særlig Social Indsats' hjemmeside

Center for Drift og Udvikling

Hjørnestenen

Hjørnestenens hjemmeside

Ladegården

Ladegårdens hjemmeside

Klub 85

Klub 85s hjemmeside

Gaia

GAIAs hjemmeside

Sprogcenter

Budget 2017 (Det sociale område - Sprogcenter)

Regnskab 2016 (Det sociale område - Sprogcenter)