Randersmodellen

Om Randersmodellen

Randersmodellen beskriver den måde, hvorpå Randers Kommune bliver styret.

Vision 2025

En ny vision med en række tilhørende politiske målsætninger er under udarbejdelse og forventes vedtaget endeligt i efteråret 2018

Vision 2021

Byrådet i Randers Kommune har vedtaget Vision 2021 på byrådsmødet den 16. juni 2014.

Vision 2017

Vision 2017 er byrådets langsigtede pejlemærke. Visionen består af 13 visionspolitikker.

Kvalitet

Randers Kommunes kvalitetsmål offentliggøres i kvalitetskontrakten, men der bliver også arbejdet med kvalitet på andre måder

Aftaler

Her finder du aftaler, budget og regnskab for de enkelte aftaleenheder i Randers Kommune.

Brugertilfredshed

Randers Kommune gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser for at se, hvor tilfredse brugerne er med den service, de modtager.