Randersmodellen

Om Randersmodellen

Randersmodellen beskriver den måde, hvorpå Randers Kommune bliver styret.

Vision 2021

Byrådet i Randers Kommune har vedtaget Vision 2021 på byrådsmødet den 16. juni 2014.

Vision 2017

Vision 2017 er byrådets langsigtede pejlemærke. Visionen består af 13 visionspolitikker.

Kvalitet

Randers Kommunes kvalitetsmål offentliggøres i kvalitetskontrakten, men der bliver også arbejdet med kvalitet på andre måder

Brugertilfredshed

Randers Kommune gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser for at se, hvor tilfredse brugerne er med den service, de modtager.

Aftaler

Her finder du aftaler, budget og regnskab for de enkelte aftaleenheder i Randers Kommune.