Postliste

Randers Kommune offentliggør dagligt en oversigt over kommunens modtagne og afsendte post på en postliste for at fremme dialog og åbenhed i forhold til borgere, virksomheder og pressen. Postlisten indeholder blandt andet oplysninger om, hvad sagen drejer sig om, og hvem der er afsender og modtager.