Veje og Trafik

Veje og Trafik varetager alle opgaver indenfor vej- og trafikområdet, herunder drift, anlæg og vedligeholdelse.

Veje og Trafik beskæftiger 20 medarbejdere.

Veje og trafik varetager først og fremmest administration, drift og anlæg af kommunens ca. 1.100 km kommuneveje, herunder f.eks. administration af parkeringsordninger og parkeringskontrol, offentligt vejareal og belysning. Derudover forestår sektionen den overordnede trafikplanlægning, trafiksikkerhedsarbejde og anlæg af alt lige fra boligveje til store infrastrukturanlæg.

Veje og trafik varetager også planlægning og bestilling af kollektiv trafik i samarbejde med trafikselskabet Midttrafik. Sektionen administrerer desuden Randers Fjords Færgefart (med færgerne i Udbyhøj og Mellerup) og Randers Flyveplads.