Plan

Plans medarbejdere beskæftiger sig med en bred variation af opgaver inden for byudvikling, fysisk planlægning, klima og arkitektur.

Plan har ansvaret for følgende hovedopgaver:

 • Kommuneplanlægning inkl. hovedstruktur og planstrategi
 • Strategisk byudvikling, herunder byudviklingsprojektet Byen til vandet
 • Klimaplanlægning og klimatilpasning
 • Strategisk energiplanlægning og varmeplanlægning
 • Vindmølleplanlægning
 • VVM og miljøvurdering
 • Lokalplanlægning
 • By- og områdefornyelse
 • Midtbyplanlægning og helhedsplaner
 • Arkitektonisk rådgivning, arkitekturpolitik, byrum mv.
 • Bevaringsværdig bebyggelse og kulturmiljøer
 • Strategisk planrådgivning og erhvervsservice

Ledelsen i Plan består af en sektionsleder, der har det overordnede ledelsesansvar og særligt ansvar for den overordnede planlægning og de strategiske udviklingsopgaver, og en funktionsleder, der har ansvar for den daglige personaleledelse og lokalplanlægningen.