Plan, Byg og Veje

Sektionerne i Plan, Byg og Veje arbejder bl.a. med en lang række byudviklingsprojekter, udviklingstiltag, infrastruktur og planlægning.

Chef for Plan, Byg og Veje

Tre ledere med ca. 60 medarbejdere refererer til chefen for Plan, Byg og Veje. Driftsbudgettet for chefens direkte ansvarsområde er på ca. 160 mio. kr.

Plan

Plans medarbejdere beskæftiger sig med en bred variation af opgaver inden for byudvikling, fysisk planlægning, klima og arkitektur.

Byg

Byg har ansvaret for ejendomsbeskatning, byggesagsbehandling, landzonesagsbehandling m.m.

Veje og Trafik

Veje og Trafik varetager alle opgaver indenfor vej- og trafikområdet, herunder drift, anlæg og vedligeholdelse.