Chef for Natur og Miljø

Chefen for Natur og Miljø har ansvaret for tre sektioner, som har hver deres leder og til sammen ca. 80 medarbejdere.

Chef for Natur og Miljø
Nels G. Markussen
Telefon: 8915 1690
Mobil: 2544 1690
E-mail: nels.markussen@randers.dk

Chefen for Natur og Miljø har ansvaret for sektionerne: