Affald

Affaldsområdet tager sig af alle indsamlingsordninger, genbrugspladser og behandlingsanlæg på Randers Affaldsterminal.

I affaldssektionen sidder der 13 administrative medarbejdere, og i produktionen er der ca. 32 medarbejdere.

Affaldskontoret er bindeled mellem borgeren og de forskellige affaldsentreprenører. Affaldskontoret modtager blandt andet henvendelser om manglende afhentning af skrald, ønske om skift af affaldsbeholderstørrelse med mere. Det er også os, der planlægger affaldshåndteringen. Derudover driver affaldskontoret genbrugspladserne, Randers Affaldsterminal og Mejlby Kraftvarmeværk.