Natur og Miljø

Natur og miljø består af tre sektioner med hver deres sektionsleder – Affaldsområdet, Natur, Miljø og Landbrug og Naturcenteret.

Chef for Natur og Miljø

Chefen for Natur og Miljø har ansvaret for tre sektioner, som har hver deres leder og til sammen ca. 80 medarbejdere.

Miljø, Natur og Landbrug

Miljø, Natur og Landbrug arbejder med forurening fra virksomheder, vandløb, natur, vandforsyning, spildevand og klima, jordforurening og landbrug.

Affald

Affaldsområdet tager sig af alle indsamlingsordninger, genbrugspladser og behandlingsanlæg på Randers Affaldsterminal.

Randers Naturcenter

Randers Naturcenter tilbyder naturvejledning, naturformidling og guidede ture. Centret har 10 ansatte samt en stor gruppe praktikanter og personer i beskyttet beskæftigelse.