Teknisk Service og Vagt

Teknisk Service og Vagt varetager den daglige drift af kommunens bygninger, som udføres af de tekniske serviceledere og servicemedarbejdere.

Teknisk Service og Vagt består af fire teams:

  • Team Energi og Driftsoptimering
  • Team Interne Håndværkere
  • Team Anlæg
  • Team Vagt og Sikring

Team Energi og Driftsoptimering gennemfører energiprojekter og står for drift og aflæsning af energiinstallationer.

Team Interne Håndværkere løser mindre håndværksmæssige opgaver i kommunens bygninger.

Team Anlæg står for anlæg og vedligehold af og snerydning på de belægninger og grønne områder, der ligger i umiddelbar tilknytning til de kommunale bygninger (på selve matriklen).

Team Vagt og Sikring varetager opgaver som service- og runderingsvagt i kommunale bygninger og står for drift og vedligehold af brand- og tyveritekniske installationer.