Rengøring og Rådhusservice

Rengøring og Rådhusservice varetager den daglige rengøring af de kommunale bygninger. Rengøring og Rådhusservice-sektionen består af fem teams.

Rengøring og Rådhusservices fem teams er:

  • Team Kvalitet
  • Team Flyver
  • Team Rådhusservice
  • Team Trykkeri
  • Team Kantiner

Team Kvalitet har ansvaret for kvalitetsudvikling og -kontrol af den rengøring, der varetages af kommunens egne medarbejdere samt kontrol af de opgaver, der er udliciteret til eksterne leverandører. 

Team Flyver varetager midlertidige rengøringsopgaver på tværs af kommunen som f.eks. vikariering i forbindelse med sygdom og ferie eller større rengøringsopgaver i forbindelse med ombygninger.

Team Rådhusservice varetager budservice i kommunens administrationsbygninger.

Team Trykkeri udfører større trykkeopgaver for de kommunale afdelinger.

Team Kantiner omfatter kantinerne i administrationsbygningerne.