Driftsafdelingen

Driftsafdelingens hovedopgave er at løse forvaltningens entreprenøropgaver indenfor vej- og trafikområdet samt natur- og miljøområdet.

Driftsafdelingen tager sig af vedligeholdelse og renholdelse af veje, belægninger og stier inkl. vinterbekæmpelse, pleje og vedligeholdelse af de grønne bynære arealer, vedligeholdelse af dele af vandløbene samt pleje af naturarealer. Driftsafdelingens opgavevaretagelse reguleres gennem en partneringsaftale, hvor opgaveløsningen sker i tæt dialog med bestillere i øvrige dele af den kommunale organisation, herunder Veje og Trafik.

Der er ansat ca. 100 medarbejdere i Driftsafdelingen, og afdelingen råder over et budget på 60 mio. kr.