Bygningsadministration

Bygningsadministrationen består af tre teams: Team Ejendomsadministration, Team Vedligehold og Team Projektering.

Team Ejendomsadministration varetager arealoptimering, forpagtning af kommunale arealer, det administrative arbejde vedrørende kolonihaver samt køb, salg, leje og udlejning af bygninger.

Team Vedligehold indgår i et tæt samarbejde med Team Teknisk Service og Vagt samt Team Energi og Driftsoptimering omkring vedligehold, mindre renoveringsopgaver samt energioptimering af de kommunale bygninger. Desuden fungerer teamet som bygherre på projekter med ekstern projektering.

Team Projektering varetager dialog med fagforvaltninger i forbindelse med skitsering, projektering og byggeledelse ved om- og tilbygninger af den kommunale bygningsmasse.