Ejendomsservice og Driftsafdelingen

Ejendomsservice og Driftsafdeling er to store enheder under samme chef. De to enheder består af fem sektioner.

Chef for Ejendomsservice og Driftsafdelingen

Chefen for Ejendomsservice og Driftsafdelingen har ansvaret for fem sektioner og i alt ca. 400 medarbejdere.

Bygningsadministration

Bygningsadministrationen består af tre teams: Team Arealforvaltning, Team Vedligehold og Team Projektering.

Rengøring og Rådhusservice

Rengøring og Rådhusservice varetager den daglige rengøring af de kommunale bygninger. Rengøring og Rådhusservice-sektionen består af fem teams.

Teknisk Service og Vagt

Teknisk Service og Vagt varetager den daglige drift af kommunens bygninger, som udføres af de tekniske serviceledere og servicemedarbejdere.

Økonomi og Stab

Økonomi og Stab skal sikre en effektiv og stærk økonomistyring i samarbejde med økonomimedarbejdere fra de tre andre sektioner i Ejendomsservice.

Driftsafdelingen

Driftsafdelingens hovedopgave er at løse forvaltningens entreprenøropgaver indenfor vej- og trafikområdet samt natur- og miljøområdet.