Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik

Direktøren for Udvikling, Miljø og Teknik er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Lene Andersen

Lene Andersen
Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik
Telefon: 8915 1932
Mobil: 5156 2932
E-mail: lene.andersen@randers.dk

Direktøren for Udvikling, Miljø og Teknik er ansvarlig for:

Lene Andersen er født i 1958 og uddannet cand.oecon. fra Aarhus Universitet. Hun fik sit første job i den daværende Vejle Amtskommunes familieafdeling som fuldmægtig og var herefter fuldmægtig i seks år i ældresektoren i Aarhus Kommune og fire år i Borgmesterens afdeling. Det første lederjob var i den daværende Nørhald Kommune, hvor Lene var forvaltningschef og stedfortræder for kommunaldirektøren i otte år. Områderne var Teknik og Miljø, Skat og inkasso og Økonomi. I 2006 blev Lene chef for Sammenlægningssekretariatet i Ny Randers Kommune og fra 2007 til 2010 chef for Byråds- og direktionssekretariatet i Randers Kommune. Sekretariatet beskæftigede sig med juridisk rådgivning, kommunikation/web, husleje og beboernævn og interne servicefunktioner. I december 2010 blev Lene direktør for Miljø og Teknik i Randers Kommune og har siden 2012 været formand i Kommunalteknisk chefforening (KTC), kreds Midt.