Udvikling, Miljø og Teknik

Om Udvikling, Miljø og Teknik

Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningen i Randers Kommune varetager en bred vifte af service og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv.

Direktør for Udvikling, Miljø og Teknik

Direktøren for Udvikling, Miljø og Teknik er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Sekretariat for Udvikling, Miljø og Teknik

Sekretariatet varetager en lang række tværgående funktioner for hele Udvikling, Miljø og Teknik og på tværs af Randers Kommune.

Plan, Byg og Veje

Sektionerne i Plan, Byg og Veje arbejder bl.a. med en lang række byudviklingsprojekter, udviklingstiltag, infrastruktur og planlægning.

Natur og Miljø

Natur og miljø består af tre sektioner med hver deres sektionsleder – Affaldsområdet, Natur, Miljø og Landbrug og Naturcenteret.

Ejendomsservice og Driftsafdelingen

Ejendomsservice og Driftsafdeling er to store enheder under samme chef. De to enheder består af fem sektioner.

Erhverv og Landdistrikt

Erhverv og Landdistrikt beskæftiger 12 medarbejdere, der arbejder med erhverv, turisme, bosætning og landdistrikt.