Sundhed, Kultur og Omsorg

Om Sundhed, Kultur og Omsorg

Sundhed, Kultur og Omsorg beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere og 80 ledere fordelt på de tre hovedområder.

Direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg

Direktøren for Sundhed, Kultur og Omsorg er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Sekretariat for Sundhed, Kultur og Omsorg

Sekretariatet for Sundhed, Kultur og Omsorg omfatter akademiske konsulenter, økonomikonsulenter og andre administrative medarbejdere.

Sundhed

Sundhedsområdet omfatter sundhedspleje, tandpleje, rehabilitering og forebyggelse og sundhedsfremme.

Kultur og Fritid

Kultur- og fritidschefen er ansvarlig for hele folkeoplysningsområdet, Randers Musikskole og Fritidscentret.

Omsorg

Omsorgsområdet står for hjemmepleje, ældrecentre, sygepleje, ernæring samt træning og aktivitet.

Kulturinstitutioner

Cheferne for Museum Østjylland, Værket, Randers Bibliotek, Eventsekretariatet og selvejende kulturinstitutioner refererer direkte til direktøren for Sundhed, Kultur og Omsorg.