Sundhed, Kultur og Omsorg

Direktør

Direktøren for Sundhed, Kultur og Omsorg er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Sekretariat

Sekretariatet for Sundhed, Kultur og Omsorg består af en sekretariatschef, sekretærer og konsulenter m.fl.

Sundhed

Sundhedsafdelingen indeholder tandplejen, sundhedsplejen, rehabiliteringsenheden og sundhedsteamet.

Visitation

Find kontaktoplysninger på Visitationsenheden

Bibliotek

Find kontaktoplysninger på bibliotekschefen

Randers Stadsarkiv

Randers Stadsarkiv er Randers Kommunes forvaltningsarkiv og samtidig det historiske arkiv for borgerne i kommunen. Vi stiller materiale til rådighed for interesserede borgere og den kommunale administration.