Stabschef

Stabschef Frederik Gammelgaard

Stabschef:
Frederik Gammelgaard:
8915 1079
frederik.gammelgaard@randers.dk

Stab for Politik, Kommunikation og Digital service har følgende områder:

  • Byrådssekretariatet
  • Kommunikation
  • Borgerservice
  • IT
  • Huslejenævnet