Personale og HR

Personale og HR-afdelingen i Randers kommune består af tre dele: Personale og HR-ledelsen, Løn og Personale samt HR og Juristteamet.

Personale og HR-ledelsen

Personale og HR er en del af stabene under kommunaldirektørens område og har som kerneopgave at understøtte alle dele af Randers Kommune på personale og HR-fronten.

Løn og Personale

Medarbejderne i Løn og Personale udfører løn- og personaleadministrative opgaver for medarbejdere og ledere i kommunen.

HR og Juristteamet

HR er katalysator for organisationsudvikling i Randers Kommune, mens Juristteamet leverer saglig rådgivning på et højt fagligt niveau.