Stab for Økonomi, Personale og IT

Stab for Økonomi, Personale og IT består af en økonomidirektør og tre afdelinger: Økonomiafdelingen, Personale og HR Samt IT og Digitalisering.

Økonomidirektør

Økonomidirektøren er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Økonomi

Økonomi består af følgende områder: Budget, Regnskab, Udbud og Indkøb, Forsikrings-/skadekontoret og Betalingskontoret.

IT og Digitalisering

IT og Digitalisering består af tre teams: Kunder og Support, Server og Infrastruktur samt Digitalisering og Projekter.

Personale og HR

Personale og HR-afdelingen i Randers kommune består af tre dele: Personale og HR-ledelsen, Løn og Personale samt HR og Juristteamet.