Personale og HR ledelsen

Personale og HR er en del af stabene under kommunaldirektørens område. Vi har som kerneopgave, at understøtte alle dele af Randers Kommune på personale og HR- fronten.

Vi varetager administration og udbetaling af løn til alle ansatte, bistår ved løsning af personalejuridiske spørgsmål og varetager arbejdsmiljøindsatsen på koncern-niveau. Endvidere arbejder vi bredt med udvikling af organisationen herunder med kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. For os er nøgleordene i opgaveløsningen dialog, god service og høj faglighed.

Lars Sønderby
Personale og HR chef
8915 1071
lars.sonderby@randers.dk

Ulla Kronborg
Leder af Personale
8915 1032
ukr@randers.dk

Helle Bonde
Leder af HR
5156 2727
helle.bonde@randers.dk