Forsikring/skade

Forsikrings/skadekontorets hovedopgaver er:

  • administrativ behandling af skader på bygninger, løsøre, motorkøretøjer og ansvarsskader
  • nytegning af policer
  • risikostyring

Medarbejdere:

Hanne Buch
8915 1132
hanne.buch@randers.dk

Anja Bruun Christensen
89151130
anja.bruun@randers.dk