Budgetkontoret

Budgetkontorets hovedopgaver er:

 • Budgetprocedure og fremskrivning af Randers Kommunes økonomi
 • Koordination af budgetprocessen
 • Overordnet økonomistyring, herunder udvikling af økonomistyringsmodeller
 • Budgetopfølgning og ledelsesinformation
 • Budget for Økonomiudvalget
 • Lønbudgettering, herunder puljer og pensioner
 • Budgettering af skatter, tilskud og udligning, lån og finans
 • Anlægsbudgettet
 • Styring af indberetning og afstemning tillægsbevillinger
 • Konsulentfunktion i forhold til fagforvaltningernes økonomistyring
 • Finans og likviditetsstyring
 • Randersmodel
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Kvalitet og kvalitetskontrakter
 • Effektiviseringer og innovation indenfor administrative processer
 • Udarbejdelse af politiker og strategier

Medarbejdere:

Annemette la Cour (Udlånt til Ejendomsservice til foråret 2018)
8915 1935
Annemette.La.Cour@randers.dk 

Brian Hansen
8915 1115
Brian.Hansen@randers.dk 

Susanne Risager Clausen
8915 1114
Susanne.Clausen@randers.dk

Ulrik Kjær Egebjerg
8915 1161
Ulrich.Kjaer.Egebjerg@randers.dk

Birgitte Wendelboe Stobberup
8915 1918
Birgitte.Wendelboe.Stobberup@randers.dk

Jimmi Joensen
8915 1190
Jimmi.Joensen@randers.dk

Hannah Klokmose Lauridsen
8915 1108
Hannah.Klokmose.Lauridsen@randers.dk

Vibeke Nørrevang Løland
8915 1145
Vibeke.Norrevang.Loland@randers.dk