Stabene

Sekretariat for Politik, Jura og Kommunikation

Sekretariat for Politik, Jura og Kommunikation består af en sekretariatschef og to afdelinger: Kommunikationsafdelingen og Byrådssekretariatet.

Stab for Økonomi, Personale og IT

Stab for Økonomi, Personale og IT består af en økonomidirektør og tre afdelinger: Økonomiafdelingen, Personale og HR Samt IT og Digitalisering.