Social og Arbejdsmarked

Om Social og Arbejdsmarked

Social og Arbejdsmarked varetager opgaver med socialt udsatte, handicap, psykiatri og opgaver inden for arbejdsmarkedsområdet i Randers Kommune.

Direktør for Social og Arbejdsmarked

Direktøren for Social og Arbejdsmarked er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Sekretariat for Social og Arbejdsmarked

Sekretariatet for Social og Arbejdsmarked har en sekretariatschef og en afdelingschef. De to chefer har forskellige ansvarsområder.

Social

Socialområdet indeholder centre for Handicapindsats og Tværgående funktioner, Særlig Social Indsats, Psykiatriindsats samt Børn og Unge, Autisme og Undervisning.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsafdelingen er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen, herunder de forskellige dele af jobcentret, sprogcentret og borgerservice.