Social og Arbejdsmarked

Direktør for Social og Arbejdsmarked

Direktøren for Social og Arbejdsmarked er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Sekretariatet

Sekretariatet for Social og Arbejdsmarked har både en sekretariatschef og en afdelingschef. De to chefer har ansvaret for forskellige områder inden for afdelingen.

Social

Socialområdet indeholder centre for Handicapindsats og Tværgående funktioner, Særlig Social Indsats, Psykiatriindsats samt Børn og Unge, Autisme og Undervisning.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsafdelingen er ansvarlig for beskæftigelsesindsatsen, herunder de forskellige dele af jobcentret, sprogcentret og borgerservice.

Borgerservice

Borgerservice tager sig af pas, kørekort, vielse, legitimationskort, hjælp til selvbetjening og digital post, sundhedskort og lægevalg m.m.