Om organisationen

Randers Kommune er organiseret i fire fagforvaltninger samt en række stabe.

Kommunens direktion udgøres af kommunaldirektøren og fire fagdirektører.

På siderne finder du dels en oversigt over organisationen, dels navne og kontaktoplysninger på direktører, chefer og medarbejdere i de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Organisationsdiagram