Plan

Plan varetager opgaver inden for strategisk og fysisk planlægning, klimaplanlægning, arkitektonisk rådgivning, bevaring, byfornyelse og miljøvurdering.

Plans primære opgaver er:

 • Kommuneplanlægning, herunder planstrategi, debatoplæg samt kommuneplantillæg og temarevisioner.
 • Lokalplanlægning, herunder borgerinddragelse og behandling af høringssvar og indsigelser.
 • Strategisk planlægning, byudvikling, struktur- og helhedsplaner og temaplaner indenfor fysisk planlægning og arkitektur.
 • Arkitektonisk rådgivning, bl.a. arkitekturpolitik og arkitekturpris samt opgaver omkring byrum og byliv.
 • Bygningsbevaring samt sekretariat for bevaringsudvalget.
 • Byfornyelse og områdefornyelse.
 • Miljøvurdering og VVM
 • Klimaplanlægning, klimatilpasning og risikostyringsplan.
 • Varmeplanlægning.
 • Strategisk planrådgivning fx ved placering af nye virksomheder, fremtidige anvendelsesmuligheder for ejendomme, rådgivning om anvendelsesmuligheder ved salg af kommunale ejendomme mv.
 • Adressesager og husnummerering samt adresseprogram.
 • Sekretariat for hegnssyn.

Britta Pørksen er leder i sektionen.

britta.poerksen@randers.dk

Kontakt: Tlf. 89 15 69 00

Plan@randers.dk