Leder af Affaldskontoret

Jørgen Niemann Jensen er sektionsleder.

Kontakt:

Telefon 89 15 16 17
Email: affaldskontoret@randers.dk

Affaldskontoret er bindeled mellem borgeren og de forskellige affaldsentreprenører. Vi modtager blandt andet henvendelser om manglende afhentning af skrald, ønske om skift af affaldsbeholderstørrelse med mere. Det er også os, der planlægger affaldshåndteringen. Derudover driver vi genbrugspladserne, Randers Affaldsterminal og Mejlby Kraftvarmeværk.