Erhverv og Udvikling

Erhverv og Udvikling betjener den politiske og administrative ledelse i forhold til indsatsen inden for erhvervsudvikling samt den overordnede planlægning.

Sekretariatet har primært ansvaret for følgende delopgaver: 

  • Erhvervspolitik (herunder uddannelse og oplevelsesøkonomi) 
  • Bosætningspolitik 
  • Landdistrikspolitik 
  • Planstrategi 
  • Kommuneplan 
  • Salg af erhvervsjord 
  • Igangsætning af og rådgivning om erhvervsudviklingsprojekter 
  • Projektledelse ved planlægning af en mulig omdannelse af Randers Havn til by og udflytning af havnen 
  • Regionale samarbejder (Bla: Vækstforum, Regional Udviklingsplan, Væksthus Midtjylland og Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles)
  • Større infrastrukturprojekter - i samarbejde med vejafdelingen 

Chef for Erhverv og Udvikling
Dennis Jensen
Tlf. 8915 1131
Mobil 5156 2131
dennis.jensen@randers.dk

Salg af erhvervsjord
Alex Weinreich
Cand. Jur.
Tlf. 8915 1013
Mobil 5156 2013
aw@randers.dk 
      
Erhvervspolitik, vækstforum, erhvervsfremme og erhvervsudviklingsprojekter
Karsten Boddum-Olesen
Udviklingskonsulent
Tlf. 8915 1969
Mobil 2383 9150
karsten.boddum-olesen@randers.dk 

Administration af LAG-projekter, Landdistriktsudvikling, landdistriktspolitik,
Kommuneplan, planstrategi, bosætningspolitik, byomdannelse Randers Havn
Line Marie Sørensen
Udviklingskonsulent
Tlf. 8915 1545
Mobil: 2126 9712
lms@randers.dk

Naturpark Randers Fjord, herunder certificering, naturparkplan, borgerinddragelse og udarbejdelse af formidlingsstrategi
Terese Scheller Sandvei
Projektkoordinator
Tlf. 8915 1182
Mobil: 2383 9805
tss@randers.dk

Industry Smart Center Randers 
Erik Poulsen
Projektleder
Tlf. 8915 1204
erpo@randers.dk

Industry Smart Center Randers, erhvervspolitik, tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft, samarbejder mellem kommune, erhvervsliv og videninstitutioner, turisme
Jonas Andersen
Projektmedarbejder
Tlf. 8915 1113
jonas.andersen@randers.dk

Fundraiser

Kristina Margrethe Rasmussen
Tlf. 8915 1193
Mobil 2151 0106
kristina.margrethe.rasmussen@randers.dk

Ebusiness Randers

Maria Stjernholm Gudiksen
Projektleder
Mobil 2037 7325
msg@erhvervranders.dk

Administration
Per Skjøth
Assistent
Tlf. 8915 1116
per.skjoth@randers.dk