Teknisk Service og Vagt

Bertil Wraa er konstitueret sektionsleder.

Bertil.Wraa@randers.dk 

Teknisk Service og Vagt varetager den daglige drift af kommunens bygninger, der udføres af de tekniske serviceledere og -medarbejdere.

Desuden omfatter Teknisk Service og Vagt nedenstående teams: 

  • Team Energi og Driftsoptimering
  • Team Interne Håndværkere
  • Team Anlæg 
  • Team Vagt og Sikring

Team Energi og Driftsoptimering gennemfører energiprojekter, samt står for drift og aflæsning af energiinstallationer. 

Team Interne Håndværkere løser mindre håndværksmæssige opgaver i kommunens bygninger.  

Team Anlæg står for anlæg og vedligehold af, samt snerydning på de belægninger og grønne områder, der ligger i umiddelbart tilknytning til de kommunale bygninger (på selve matriklen). 

Team Vagt og Sikring varetager opgaver som service- og runderingsvagt i kommunale bygninger, samt står drift og vedligehold af brand- og tyveritekniske installationer.