Rengøring og Rådhusservice

Brigitte Vindstrup Mikkelsen er sektionsleder.

bvm@randers.dk   

Rengøring og Rådhusservice varetager den daglige rengøring af de kommunale bygninger, der udføres dels af kommunens egen medarbejdere, dels af eksterne leverandører.

Herudover består sektionen af nedenstående teams:  

  • Team Kvalitet
  • Team Flyver 
  • Team Rådhusservice
  • Team Trykkeri
  • Team Kantiner

Team Kvalitet har ansvaret for kvalitetsudvikling og -kontrol af den rengøring, der varetages af kommunens egne medarbejdere, samt kontrol af de opgaver, der er udliciteret til eksterne leverandører. 

Team Flyver varetager midlertidige rengøringsopgaver på tværs af kommunen som fx vikariering i forbindelse med sygdom og ferie eller større rengøringsopgaver i forbindelse med ombygninger. 

Team Rådhusservice varetager budservice i kommunens administrationsbygninger

Team Trykkeri omfatter større trykkeopgaver for de kommunale afdelinger.

Team Kantiner omfatter kantinerne i administrationsbygningerne.