Bygningsadministration

Inge Saugbjerg er sektionsleder

inge.saugbjerg@randers.dk

Bygningsadministrationen består af tre nedenstående teams

  • Team Ejendomsadministration
  • Team Vedligehold
  • Team Projektering  

Team Ejendomsadministration varetager arealoptimering, køb, salg, leje og udleje af bygninger, forpagtning af kommunale arealer, samt det administrative arbejde vedrørende kolonihaver. 

Team Vedligehold indgår i et tæt samarbejde med Team Teknisk Service og Vagt samt Team Energi og Driftsoptimering omkring vedligehold, mindre renoveringsopgaver samt energioptimering af de kommunale bygninger. Desuden fungerer Teamet som bygherre på projekter med ekstern projektering.

Team Projektering varetager varetager dialog med fagforvaltninger i forbindelse med skitsering, projektering og byggeledelse ved om- og tilbygninger af den kommunale bygningsmasse.