Direktør i Børn og Skole

Konst. Direktør Steinar Eggen Kristensen 

Mail: Steinar Eggen Kristensen
Telefon: 8915 1928

Direktøren for Børn, Skole og Familie har ansvaret for områderne

  • Børn
  • Børn og Familie
  • Skole
  • Sekretariat for børn, skole og familie