Direktør i Børn og Skole

Hans Minor Vedel  

Direktør Hans Minor Vedel
Mail: hmv@randers.dk
Telefon: 8915 1925

Direktøren for Børn, Skole og Familie har ansvaret for områderne

  • Børn
  • Børn og Familie
  • Skole
  • Sekretariat for børn, skole og familie
  • Udviklingsafdelingen

Hans Minor Vedel er født i 1962 og er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet. Han har mange års erfaring i at lede, administrere og udvikle inden for en række forskellig kommunale områder.

Fra 1998 til 2000 var han fuldmægtig i Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune, og i 2001 tiltrådte han  stillingen som sekretariatets- og personalechef ved Hadsten Kommune, for så i 2004 at løse opgaven som leder af Favrskov Kommunes sammenlægningssekretariat frem til 2006. De følgende to år var han borger- og personaledirektør i Favrskov Kommune og fra 2008 til 2010 teknik- og kulturdirektør, også i Favrskov Kommune. Fra 2010 og frem til 2013 var han igen ansat ved Århus Kommune som børn og ungechef. Fra 2013 til 2015 var han direktør for Børn og Skole i Favrskov Kommune.