Børn og Skole

Børn

Afdelingen omfatter dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Det vil sige daginstitutioner og dagpleje. Herudover varetager afdelingen den specialpædagogiske bistand for børn i alderen 0-6 år.

Børn og Familie

Børn og Familie har fokus på at yde hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.