Børn og Skole

Om Børn og Skole

Fagforvaltningen Børn og Skole beskæftiger ca. 3.100 medarbejdere og 60 ledere fordelt på dagtilbud, folkeskoler og familieområdet.

Direktør for Børn og Skole

Direktøren for Børn og Skole er en af de fem direktører, der sammen med kommunaldirektøren udgør Randers Kommunes direktion.

Sekretariat for Børn og Skole

Der er ca. 30 medarbejdere i Sekretariatet for Børn og Skole. Sekretariatet er organiseret i syv mindre teams, som løbende kan tilpasses konkrete opgaver.

Børn

Afdelingen omfatter dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Herudover varetager afdelingen den specialpædagogiske bistand for børn i alderen 0-6 år.

Familie

Afdelingen Familie har fokus på at yde hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Skole

Afdelingen Skole indeholder 19 folkeskoler, tre specialskoler, fritidshjem og klubber, ungdomsskolen, UU Randers og Læringscenter Randers.