Kernefortælling

Vores fælles DNA kan koges ned til en kernefortælling. Den finder du her

Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, vi er hjælpsomme, vi er fightere, vi er selvironiske, vi er dygtige, vi er ambitiøse, vi er ordentlige. Vi er lidt anderledes. Og det er slet ikke så ringe.

Måske er der noget i Gudenåens vand. Vi ved det ikke. Men i Randers har vi formået at genopfinde os selv gang på gang siden middelalderen. Det er vi i gang med at gøre igen – med afsæt i vores historie og placering lige ved Gudenåens munding. Den dag i dag står vi stadig solidt mellem lysten til at skabe forandring og modet til at være tro mod, hvem vi er.

I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af, som andre måske ikke ville turde kaste sig over. Derfor er vi er mere optagede af at stimulere og afprøve ideer end af, hvad andre tænker om dem. Her har vi viljen på tværs af ildsjæle, iværksættere og offentlige myndigheder til at gå mod strømmen og skabe vores egne løsninger. Det gør Randers kommune til et sted, der har virkelyst og ildhu på vores egen måde.

Hele Danmark skal nu kende Randers som den kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra idé til handling. Her vil vi omfavne nye idéer, fjerne hindringerne for dem og føre dem ud i livet. Vi vil inspirere alle randrusianere til at puste liv i deres originale ideer.

Vores ambitioner vil også komme til udtryk i realiseringen af Gudenåens mangeartede potentialer. Åen har altid været kilden til Randers’ udvikling, og den vil igen blive en manifestation af Randers’ virkelyst. 

Ved at gå vores egne veje vil vi finde nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Vi vil gøre Randers kommune til et attraktivt bosætningssted, tiltrække nye virksomheder og skabe grobund for øget turisme