Vores fortælling

”Randers er sin egen. Vi er ildsjæle, hjælpsomme, fightere, selvironiske, vi er dygtige, ambitiøse og ordentlige. Vi er lidt anderledes.” Sådan begynder den nye grundfortælling om Randers, der især sætter fokus på den særlige evne Randers har til at få ideer og handle på dem. Det nye brand og implementeringen af det blev vedtaget, da Randers byråd holdt møde mandag 7. december 2015.

Randers' DNA

Formålet med en fælles fortælling for Randers kommune er at øge kendskabet til de unikke kvaliteter, der er ved at bo i Randers og dermed tiltrække bosættere. Fortællingen om Randers skal også være med til at skabe stolthed blandt kommunens egne borgere, ligesom den bidrager til at flere får lyst til at besøge egnen. Samtidig er det at skabe en fælles fortælling også en forandringsmotor, hvor evnen til at få ideer, virkelyst og handlekraft igen skal fremhæves som væsentlig dele af Randers’ DNA. Gennem tiden har Randers netop formået at genopfinde sig selv.

”Den evne skal vi holde fast i og styrke. Hvis vi dyrker vores evne til at få ideer, bliver vi også gode til at rydde forhindringer af vejen. Dermed er fortællingen en motor til at tænke ud af boksen. Vi er dem, der altid har haft mod og lyst til at afprøve og stimulere ideer, og det er netop det, der er vores særkende,” sagde borgmester Claus Omann Jensen ved lanceringen af kernefortællingen i 2015.

"Hvor å bli’r til hav, hvor det ferske bli’r salt"

Processen med at skabe fortællingen har undervejs genereret input fra mere end 700 randersborgere, og har herudover involveret græsrødder, foreninger, virksomheder og borgere. Processen har kortlagt Randers’ DNA, som bliver udtrykt i grundfortællingen, der fortsætter således: ”Vi er lidt anderledes - ja lidt Randerledes. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve ideer end af, hvad andre tænker om dem, og derfor skal hele Danmark kende Randers som den kommune, der tør være lidt anderledes. Der hvor der er kortest vej fra ide til handling.”

En af disse ideer er filmen Hymne til Randers, der sætter ord og billeder på den fælles fortælling for dem, der bor her i kommunen. Randers er lidt salt, og tæt knyttet til det vand, der altid har været kilden til udvikling. I filmen vises også det fællesskab, der kendetegner alt fra Randers FC til erhvervslivet i kommunen.

Fire værdier

Det fælles DNA bygger på fire værdier, som kendetegner Randers og omegn:

  • Rummelig / Vi skaber plads til nye ideer og originale initiativer. Randers kommune giver plads til dig.
  • Virkelysten / Vi sætter handling bag tanker og ideer. Det bliver til noget i Randers kommune.
  • Solid / Vi hviler i os selv og tror på, hvem vi er. Vi lader os ikke slå ud.
  • Anderledes / Vi tør gå egne veje.

Den fælles fortælling rummer også et visuelt udtryk, hvor selve navnetrækket ”Randers” bliver skrevet med bogstaver, der udtrykker Randers' syv styrker, som borgerne har identificeret.

Find billeder og filer til download

Kernefortælling

Det fælles DNA har en kernefortælling, der på mange måder beskriver Randers "som sin egen".

Kernefortælling De 7 værker Hymne til Randers Byvåben og branding filer til download Vores værdier Inddragelseskampagne Baggrund Samarbejdspartnere Hvorfor ser det sådan ud? Vores 7 styrker