Kommunens Rådhus

I Randers Kommune er der ét rådhus, som står i Randers midtby. Kommunen blev ved kommunesammenlægningen i 2007 dannet ved flere tiltag.

Kommunesammenlægning

  • Randers Kommune – rådhuset er fortsat i brug
  • Purhus Kommune – rådhuset blev frasolgt
  • Nørhald Kommune – rådhuset blev frasolgt
  • Halvdelen af Langå Kommune – Rådhuset blev omdannet til borgerhus, som drives af lokale foreninger, og Randers kommunens bibliotek har her også en selvbetjeningsfilial.
  • En mindre del af Mariager Kommune – her overtog Randers Kommune ikke rådhuset. 
  • En mindre del af Sønderhald Kommune – her overtog Randers Kommune ikke rådhuset. 
  • Administrationen i den ny Randers Kommune blev fra første dag placeret i Randers.