Kommunens rådhus

I Randers Kommune er der ét rådhus, som står i Randers midtby. Kommunen blev ved kommunesammenlægningen i 2007 dannet ved flere tiltag.

Randers Kommune – Rådhuset er fortsat i brug.

Purhus Kommune – Rådhuset blev frasolgt.

Nørhald Kommune – Rådhuset blev frasolgt.

Halvdelen af Langå Kommune – Rådhuset blev omdannet til borgerhus, som drives af lokale foreninger, og Randers Kommunes bibliotek har en selvbetjeningsfilial her.

En mindre del af Mariager Kommune – Her overtog Randers Kommune ikke rådhuset.

En mindre del af Sønderhald Kommune – Her overtog Randers Kommune ikke rådhuset.

Administrationen i den ny Randers Kommune blev fra første dag placeret i Randers.