Stærke fakta om Randers

Du har klikket på en fakta-oplysning om Randers. Den er én blandt masser af gode fakta om Randers. En undersøgelse fra 2016 viste, at mange ikke kender til meget af det, som Randers har at byde på, og hvordan det går i Randers. Det gælder både borgere, der bor her og dem, der ikke bor her… endnu.

Byrådet vedtog i 2016 en ny fortælling om Randers og samtidig blev der nedsat arbejdsgrupper på tværs af mange forskellige interessenter i området. En af arbejdsgrupperne har valgt, at det er væsentligt at kommunikere en række af de fakta, som for få kender. Målet er at give alle os, der allerede har valgt at bo i Randers kommune lidt mere viden og dermed ammunition til at stoppe fordomme og dårlig omtale af Randers Kommune.

Et faktaudsagn kunne være: ”Vidste du, at Randers er Danmarks 6. største by”? Så hvis du f.eks. mødes med påstanden: ”Randers er bare en lille provins by”, da vil du nu have ammunitionen til at sige: ”Nej, det er ikke korrekt. Randers er faktisk Danmarks 6. største by”.

Vi håber, at du har lyst til at være en god ambassadør for din by og din kommune og bruge disse faktaoplysninger til at stoppe den dårlige omtale af Randers, for Randers er rummelig, solid, virkelysten og anderledes, det siger randrusianerne nemlig selv!

Se mere om Randers’ 4 værdier og 7 styrker på www.randerledes.dk