Vil borgerne i Randers, og ikke mindst naboerne, få mere information om asylcentret?

Ja. Der vil løbende blive holdt informationsmøder. Ligesom asylcentret vil have et telefonnummer, hvor alle kan ringe til med spørgsmål.